Några blommor som kan sås tidigt:

Blomsterlönn

Pelargon

Klockranka

Svartöga

Verbena

Flitiga Lisa

Palettblad

Lavendel

(0)